Tek kadınla yetinen erkekler sapık mı? Ne diyor bu korkunç hocalar böyle?

3764
Muhammed Bozdağ Dua
Aşkla İmtihan

Bir erkeğin çok kadınla evlenmesi İslamın emri mi? Tek kadınla yetinen erkekler sapık mı? Allah bir erkeğe karşılık kaç kadın yarattı yer yüzünde? Ne diyor bu korkunç hocalar böyle?

Bugün, bir sözde hocanın piyasada dönen bir videosunda şu sözlerini izledim: “Allah dedık, erkeki öyle yaratmış, çeşit sever, doymaz bir teneyle. Hangi erkek dese ben bir teneynen doydum, o bilin sapıktır, yeni, anormaldır, yeni, getsin kendin test etsin, erkeklığıni, ama hangi kadın tersini dese, o kadın şeydir, anormal kadındır, çatlaktır, aklı tamam değil, yirtiktir, ne dersen de, olur.”

Bu cümleler karşısında derin üzüntü içerisindeyim. Ey şehvetine üslubunu kurban eden hoca!

-Kuran ve sünnet deyip duruyorsun. Peygamberimiz 25 yaşında gencecik delikanlıyken tek bir dul hanımla evlendi ve o annemizin vefatına kadar 25 yıl boyunca asla üzerine ikinci bir kadın almadı. Peygamberin sünnetine saygın olsaydı, senin de bir dul değilse de tek kadınla evlenmen ve o ölünceye kadar da üzerine kadın almaktan sakınmak gerekirdi. Çok eşliliği ancak ondan sonra, yani elli yaşını aşıp şehvet peşinde koşmaktan kurtulunca ve de savaş ve kriz şartlarında düşünmeliydin. Sünnet böyle yaşanmıştır. Sen Peygamberimize de, sünnetine de aykırı konuşuyorsun.

-Sen hangi ilâh adına bir erkeğe çok kadınları peşkeş çekiyorsun? Bugün dünyada 7.6 milyar insan yaşıyor, ve bunların yarıdan çoğu kadın. Tüm dünyada 102 erkek başına 100 kadın düşüyor. Her erkek bir kadın alsa bile bazı erkekler kadın bulamaz. Yani senin fazladan aldığın her kadın bir evlenememiş erkeğin nasibidir. Allah bir erkeğe birden çok kadın dileseydi, kadın sayısını erkekten birkaç kaç fazla yaratması gerekmez miydi? Allah matematik bilmiyor mu senin gibi?

-Sapık sensin. Allah’ın esas muradı olan tek eşliliğe razı olan biz mümin erkekler değil. Yeryüzünde 1.5 milyar Müslüman yaşıyor ve bunların yüzde doksan dokuzu da tek eşlidir. Nefislerinin şeytani şehvetiyle savaşırlar. Namuslarını başka erkeğe çiğnetmeyen iffetli hanımları gibi, onlar da namuslarını başka kadına çiğnetmezler. Tek kadınla yetinen o Müslümanların hiçbiri sapık değil, asıl sen kendini test ettir.

-Erkek çok istermiş de kadın fıtraten tekle yetinirmiş. Bu yalanını hangi bilimsel araştırmaya dayandırıyorsun? Kadın tekle yetinebilen şerefli insandır da erkek önüne gelene şehvetlenen sokak köpeği midir? Erkekle kadını Allah aynı tek nefisten yaratmamış mı? İkisinin de cinsel fıtratı aynı değil mi? Gözü açılıp da şehvetine tapanların erkek olsun kadın olsun, ne yapacaklarını, yaşanan fuhuşlar göstermiyor mu?

-Müslümanlar her yerde kan ağlıyor. Nicelerinin binaları başlarına yıkılıyor. Niceleri diri diri yakılıyor, çoluk çocukları imanlarını kaybediyor. Nice masumlar iftirayla hapislere atılıyor, hukuk iyi işlemiyor ve mazlumlar haklarını savunamıyorlar. Bu korkunç musibetler asrında senin, biraz malın ve emek gücün varsa onu iman ve ahlak uğrunda harcaman yerine, uçkur üzerinde konuşabilmen gadabı ilahiyi celbedicidir. Kes sesini artık. Fazla paran varsa, evlenemeyenleri evlendir, yoksa da sus!

Ey Müslümanlar!

Çok feci bir fitne çağının içerisindeyiz. Dinimiz korkunç saldırılar altında ve bu saldırılarda akılsız, eğitimsiz, ezberci, hurafeci, basiretsiz kimi hocaların söylemleri kullanılıyor. Onların üslupsuzlukları yüzünden evlatlarımız dinlerini kaybediyor.

Fırtına zamanlarında eve girilir, kapı pencere kapatılır. Çoluk çocuğumuzu koruyalım bu fitne fırtınalarından. Aklı olan kişi, ölümü unutup makamın şehvetine kapılan ve oy uğrunda sürüklenen siyasilere de güvenmesin. Hak, hukuk perişan, nice gerçekler kayıp! Yalan, iftira, riya ve korku yeri göğü kuşattı. Gerçek kullar yeryüzünde yapayalnız kaldık. Allah’tan başka kimsemiz yok. Aklı başında olanlar, milletin karşısına çıkıp cinsel konularda konuşmasın. Konuşanları da, dinleyenler sustursun. Dindarları ve dindarlığı imha etmeyi planlayanların ekmeğine yağ sürenler, seslerini kessinler! Yeter!

Dr. Muhammed Bozdağ